Công ty cổ phần xây dựng 1.1.6.8

Tin Tức - Trang 3

MST: Lựa chọn đơn vị kiếm toán BCTC năm 2018

MST: Lựa chọn đơn vị kiếm toán BCTC năm 2018

 •   25/06/2018 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 0
MST Công bố nghị quyết HĐQT về việc: Lựa chọn đơn vị kiếm toán BCTC soát xét bán niên và BCTC năm 2018
Quyết định đầu tư vào công ty CP xây dựng Hạ tầng và Giao thông

Quyết định đầu tư vào công ty CP xây dựng Hạ tầng và Giao thông

 •   25/06/2018 11:59:00 AM
 •   Đã xem: 242
 •   Phản hồi: 0
Công bố Nghị quyết HĐQT về việc: Quyết định đầu tư vào Công ty Cổ phần xây dựng Hạ tầng và Giao thông
logo 5

MMST: Công bố thông tin nghị quyết hội đồng quản trị

 •   20/06/2018 11:37:00 AM
 •   Đã xem: 285
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn các khoản đầu tư xây dựng cơ bản dở dang
Nhân viên hành chính nhân sự

Nhân viên hành chính nhân sự

 •   16/06/2017 06:14:00 AM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
Tuyển nhân viên hành chính công ty cổ phần xây dựng 1.1.6.8
MMST: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Hoàng Văn Minh

MMST: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Hoàng Văn Minh

 •   30/05/2018 02:26:00 AM
 •   Đã xem: 234
 •   Phản hồi: 0
MST: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hoàng Văn MinhHoàng Văn Minh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần xây dựng 1.1.6.8...
MMST: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

MMST: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

 •   10/05/2018 11:17:00 AM
 •   Đã xem: 394
 •   Phản hồi: 0
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ công ty MMST ngày 10/05/2018...
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

 •   02/05/2018 06:50:00 AM
 •   Đã xem: 366
 •   Phản hồi: 0
Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2018
Công văn công bố : Biên bản số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018

Công văn công bố : Biên bản số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018

 •   27/04/2018 10:30:00 AM
 •   Đã xem: 671
 •   Phản hồi: 0
Công văn công bố Biên bản số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/ 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/ 2018

 •   18/04/2018 02:30:00 PM
 •   Đã xem: 561
 •   Phản hồi: 0
Bảng cân đối kế toán;Báo cao kết quả hoạt động kinh doanh;Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;Thuyết minh báo cáo tài chính
dai-hoi-co-dong-mmst

Công văn công bố tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018

 •   16/04/2018 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 830
 •   Phản hồi: 0
Công văn công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8
logo 5

ĐIỀU LỆ CÔNG TY

 •   26/05/2017 10:40:00 AM
 •   Đã xem: 343
 •   Phản hồi: 0
Điều lệ Công ty đã được sửa đổi thong qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 24/05/2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

 •   13/04/2018 12:24:00 PM
 •   Đã xem: 295
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo thường niên năm 2017 đính kèm báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán
Công văn v/v : giải trình chênh lệch trên BCTC kiểm toan 2017

Công văn v/v : giải trình chênh lệch trên BCTC kiểm toan 2017

 •   02/04/2018 02:47:00 AM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
Công văn v/v : giải trình chênh lệch trên BCTC kiểm toan 2017
Thông báo: ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo: ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 •   28/03/2018 11:23:00 AM
 •   Đã xem: 298
 •   Phản hồi: 0
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MST của CTCP Xây dựng 1.1.6.8
Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán

 •   29/03/2018 10:46:00 AM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo của Ban giám đốc;Báo cáo kiểm toán độc lập;Bảng cân đối kế toán;Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;Thuyết minh báo cáo tài chính.
Công văn CBTT về việc đính chính ngày chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công văn CBTT về việc đính chính ngày chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

 •   15/03/2018 11:45:00 PM
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0
Công văn CBTT về việc đính chính ngày chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Công văn chốt danh sách để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công văn chốt danh sách để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

 •   14/03/2018 04:45:00 AM
 •   Đã xem: 242
 •   Phản hồi: 0
Công văn chốt danh sách để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Công văn công bố thông tin thay đổi văn phòng giao dịch

Công văn công bố thông tin thay đổi văn phòng giao dịch

 •   28/02/2018 10:15:00 PM
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0
Công văn công bố thông tin thay đổi văn phòng giao dịch
Báo cáo quản trị 2017

Báo cáo quản trị 2017

 •   26/01/2018 04:43:00 AM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0
I. Hoạt động của đại hội đồng cổ đông.II. Hội đồng quản trịIII. Ban kiểm soátIV.Đào tạo về quản trị công tyV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng KhoánVI.Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộVII. Các vấn đề cần lưu ý khác
Công bố thông tin về việc quyết định đầu tư vào Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựngTrường Xuân Lộc

Công bố thông tin về việc quyết định đầu tư vào Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựngTrường Xuân Lộc

 •   24/01/2018 03:20:00 AM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin về việc quyết định đầu tư vào Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựngTrường Xuân Lộc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây