Công ty cổ phần xây dựng 1.1.6.8

Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

 •   29/07/2019 04:04:00 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tài chính quý 2/2019

 •   20/07/2019 02:12:00 AM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0

MST: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

 •   26/06/2019 03:29:00 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

 •   20/06/2019 04:03:00 AM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

 •   21/06/2019 04:02:00 AM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0

CBTT: Thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi

 •   21/06/2019 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

 •   14/06/2019 02:55:00 AM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0

CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 •   20/05/2019 05:23:00 AM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

 •   14/05/2019 05:31:00 AM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0

CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự

 •   09/05/2019 05:20:00 AM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0

Công bố thông tin ông Nguyễn Thanh Tuyên

 •   26/04/2019 04:33:00 AM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2019

 •   19/04/2019 03:22:00 AM
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 •   17/04/2019 05:55:00 AM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0

Tài liệu họp họp ĐHĐCD thường niên năm 2019

 •   10/04/2019 06:30:00 AM
 •   Đã xem: 208
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Xây Dựng 1.1.6.8 (MST) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

Công bố thông tin họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

 •   10/04/2019 05:14:00 AM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0

Công bố thông tin ông Nguyễn Quang Nguyên

 •   30/03/2019 12:25:00 AM
 •   Đã xem: 277
 •   Phản hồi: 0

Công bố Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

 •   30/03/2019 12:20:00 AM
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0

Công bố Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng

 •   30/03/2019 12:15:00 AM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây