Công ty cổ phần xây dựng 1.1.6.8

Quan hệ cổ đông - Trang 3

Công bố thông tin BCTC năm 2016 đã được kiểm toán

Công bố thông tin BCTC năm 2016 đã được kiểm toán

 •   30/03/2016 05:27:00 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin BCTC năm 2016 đã được kiểm toán
Giải trinh chênh lệch BCTC 2016 so với 2015

Giải trinh chênh lệch BCTC 2016 so với 2015

 •   30/03/2017 05:26:00 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Giải trinh chênh lệch BCTC 2016 so với 2015
Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT

 •   02/04/2018 05:25:00 AM
 •   Đã xem: 199
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết HĐQT
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Kiểm toán

 •   06/04/2018 05:24:00 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Kiểm toán
Biên bản họp HĐQT

Biên bản họp HĐQT

 •   04/04/2017 05:22:00 AM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Biên bản họp HĐQT
Công bố thông tin Hoàng Văn Minh

Công bố thông tin Hoàng Văn Minh

 •   03/04/2017 05:25:00 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin Hoàng Văn Minh
Công bố thông tin Nguyễn Huy Quang

Công bố thông tin Nguyễn Huy Quang

 •   03/04/2017 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin Nguyễn Huy Quang
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty cổ phần đại chúng

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty cổ phần đại chúng

 •   06/04/2018 05:18:00 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty cổ phần đại chúng
Báo cáo kết quả Giao Dịch cổ phiếu

Báo cáo kết quả Giao Dịch cổ phiếu

 •   06/04/2018 05:17:00 AM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo kết quả Giao Dịch cổ phiếu
Thông báo mới !

Thông báo mới !

 •   16/11/2018 04:18:00 AM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Đưa cổ phiếu MST ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký Quỹ
Báo cáo tài chính Quý III năm 2016

Báo cáo tài chính Quý III năm 2016

 •   17/10/2016 05:10:00 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính Quý III năm 2016
Báo cáo tài chính Bán Niên 2016

Báo cáo tài chính Bán Niên 2016

 •   12/08/2018 10:15:00 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính Bán Niên 2016
Công bố thông tin mới

Công bố thông tin mới

 •   28/06/2018 02:00:00 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin mới
Bản cáo bạch

Bản cáo bạch

 •   06/04/2018 05:06:00 AM
 •   Đã xem: 280
 •   Phản hồi: 0
Bản cáo bạch
Vốn điều lệ công ty

Vốn điều lệ công ty

 •   06/04/2018 05:06:00 AM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0
Vốn điều lệ công ty
Giấy chứng nhận đăng ký Chứng Khoán

Giấy chứng nhận đăng ký Chứng Khoán

 •   06/04/2018 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
Giấy chứng nhận đăng ký Chứng Khoán
Quyết định của UBCK

Quyết định của UBCK

 •   06/04/2018 04:58:00 AM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Quyết định của UBCK
Điều lệ và quy chế công ty

Điều lệ và quy chế công ty

 •   06/04/2018 04:57:00 AM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
Điều lệ và quy chế công ty
Nghị quyết đại hội cổ đông

Nghị quyết đại hội cổ đông

 •   06/04/2018 04:45:00 AM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết cổ đông thường niên năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015

 •   06/04/2018 04:43:00 AM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây